B2B Продажби в 21-ви век


Клиентите днес разполагат с огромно количество информация. Многото информация и алтернативи вдъхват увереност на клиентите и често те смятат, че могат да диагностицират и решават сами проблемите си. Ето защо и ролята на търговеца днес е различна. От ходеща "брошура", която щедро разказва за характеристиките и ползите на своите продукти и услуги, днес от нас се иска да сме бизнес партньор, агент на промяната и коуч за клиента. Всеки път когато не успеем да покажем с какво сме различни, и каква стойност носим на клиента, попадаме в капана на ценовия натиск.

Програмата е практическа и е базирана на последните изследвания и добри практики в многообразието от продажбени стратегии. Търговците ще бъдат снабдени с инструменти, стратегии и умения за ефективни и успешни продажби.

Съдържание

 • Увеличаване на личната мотивация и увереност на търговците
 • Осъзнаване на силните страни и областите за развитие
 • Развитие на уменията за преговаряне
 • Увеличаване на личното въздействие - закони на въздействието
 • По ефикасно справяне с ценови възражения
 • Разкриване на индивидуалните търговски пречки
 • Изграждане на стратегически взаимоотношения с клиентите
 • Трите пътя към активна препоръка
 • Продажби чрез разказване на истории
 • Сигнали за приключване на продажбата
 • Справяне с оплаквания и възражения
 • Телефонни умения - да строим мост по телефона
 • Ефективно управление на времето и контрол на стреса

Методология
 • Програмата е изключително практическа – базирана на симулации, ролеви игри, добри практики и реални казуси на участниците, обратна връзка и анализ.
 • Инструментите и подходите в програмата са базирани на последните проучвания и добри практики в продажбите, преговорите, убеждаването, социалната психология и невронауката.
 • Обученията на живо, както и онлайн са интервални, което значи, че в периода между отделните тренинг дни, участниците имат възможност веднага да приложат новите умения в реални ситуации и срещи с клиенти.
 • Участниците работят индивидуално или в групи по изготвени упражнения и казуси, учат се един от друг и си дават постоянна обратна връзка. Всичко това изгражда увереност и самочувствие и помага за бързото и трайно усвояване на нови умения, нагласи и добри практики.


Микро-тренинг

Микро-тренингът е форма на обучение,  което не се провежда в зала или хотел, а директно във вашата фирма.
Практически ориентирани упражнения и казуси в рамките на 3 1/2 часа на ден, един път месечно, които помагат за директния трансфер на знания и умения в практиката и води до резултатите, които желаете. Методът се интегрира лесно в ежедневието на служителите, които веднага след микро - сесията могат да се върнат на работното си място. Всички обучения се предлагат под формата на микро-тренинг, като броят на сесиите зависи от изготвената според вашите нужди и цели програма.Онлайн обучение

Тренингът се предлага и  онлайн, провежда се в интервални сесии от по 2 часа. Броят на сесиите зависи от изготвената програма и поставените цели, обикновено между 9 и 12 онлайн-сесии в рамките на 2-3 месеца с практически интервал помежду им.

Цели на тренинга

 • Повишаване на личната мотивация и увереност
 • Осъзнаване на силните страни и областите за развитие
 • Повишаване и изграждане на умения за ефективни преговори
 • Развитие на стратегическо мислене
 • Изграждане на умения за търговска диагностика
 • По-добро справяне с възражения
 • Изграждане на стратегически взаимоотношения с клиентите
 • Умения за справяне с конфликтни ситуации
 • Ефективно използване на телефон и работа със социални мрежи
 • Личностно развитие