Търговските успехи се печелят първо в съзнанието

By Administrator

Февруари 15, 2017
Добрите тренинги изискват смелост и хладнокръвие, е убеден Бойко Боев от „Густав Кезер Тренинг Интернешенъл”.

Бойко Боев е сертифициран бизнес коуч към швейцарската компания „Густав Кезер Тренинг Интернешенъл” – www. gustavkaeser.com. Бил е управител на „Треком” .Работил е като мениджър продажби в Sparky ,търговски управител в Merto Cash and Carry ,управител в “БД Турс”, зам.изпълнителен директор в „Нафтимекс Интернешънъл” ,управляващ съдружник в „Диматекс България” . Завършил е мениджъмънт във Висшия технически и икономически университет в Берлин,Германия.Води тренинги на български и немски език.

Господин Боев, по какво си преличат всички успешни търговци?
- По тяхното влияние и въздействие. Упешните търговци са тези ,които могат да подтикнат към действие само благодарение на начина си на общуване ,на това как говорят с другия. Те разполагат с огромна лична власт и способност да въздействат на хората. Да продаваш ,означава да предизвикваш другите към действие благодарение на голяма лична сила. Това е една и от основните цели на нашите тренинги – да помогнем на участниците да увеличат личното си въздействие върху останалите.

Търговците от какви тренинги имат нужда, за да разгърнат най-пълноценно таланта си ?
- Убеден съм ,че това интервалните тренинги.Особеното при тях е ,че ако един тренинг се състои от 5 дни ,между всеки от отделните дни има една фаза в практиката от 3- 4 седмици.Така участниците имат възможност ,след като наблюдават ,осъзнават и научава нови умения и техники да ,веднага след това да ги прехвърлят в работата си.
Този подход гарантира жизненоважните критерии за успех на обучението – трайност на знанията и уменията ,и последователното им използване в ежедневието.Именно затова по време на тренинга е ефективно да се правят много симулации,ролеви игри и упражнения. Добрите тренинги изискват смелост и хладнокръвие. За какво са им всичките знания и теории ,ако точно там ,където е важно и има нужда ,търговците нямат характер да се намесят и да вземат правилното решение?!

Какви са препятствията пред най-доброто представяне на търговците?
- Поне няколка са . АЗ препятствия – настроение, нетърпение,мързел.
ТИ препятствия – трудния клиент, кофти шефът, неразбраният колега... ,
и ТЕ препятствия - материални и физически ограничения, напр.кризата.
Ясно е ,че ТИ и ТЕ препятствията не могат да бъдат краткосрочно променени. Тогава какво можем да променим? Можем да променим АЗ препятствията си. Ковто за търговците значи да започнат от самите себе си , от своите представи ,нагласи, от своето поведение към заобикалящата ги лична и професионална среда.Защото търговките успехи се печелят първо в съзнанието.

Кои са тренингите, които предлагате в България ?
- Във всеки тренинг акцентираме върху три основни компонента: нагласи,въздействие и техники. Част от тренингите, които предлагаме, са:
висш мениджмънт ,мениджмънт,управление на времето,управление на проекти ,управление на ключови клиенти, коучинг, продажби ,обслужване на клиенти,презентационни умения ( и за политици) , както и други , изготвени според нуждите и резултатите ,които нашите клиенти искат да постигнат. Общото между всички тях е ,че изхождаме от една цялостна представа за човека. По този начин даваме възможност на всеки участник да развие своя потенциал и да покаже своите силни страни ,които да използва в интерес на развитието на фирмата.