Изграждане на успешен търговски екип


Съдържание

 • Осъзнаване ролята на търговския мениджър
 • Типове и характери търговски мениджъри
 • Кои качества притежават успешните търговци на 21-ви век?
 • Инструменти за изграждане на успешен търговски екип
 • Предпоставки за успешно лидерство
 • Принципи на лидерството
 • Мотивиране на търговския екип
 • Как да мотивираме чрез делегиране
 • Как да контролираме мотивиращо
 • Как да критикуваме мотивиращо
 • Развиване на търговците – да вдъхновяваш другите да дават най-доброто от себе си
 • Да разбираш типовете личност, силните и слаби страни, нуждите и мотивите на хората
 • Видове обратна връзка; признание, порицание, контрол, разговор на неудобни теми
 • Диагностика на незадоволителни резултати на търговския екип
 • Способността да въздействаш на хората и да продаваш идеи
 • Техники за убеждаване
 • Изграждане на взаимоотношения в екипа
 • Личностно развитие

Методология
 • Програмата е изключително практическа – базирана на симулации, ролеви игри, добри практики и реални казуси на участниците, обратна връзка и анализ.
 • Инструментите и подходите в програмата са базирани на последните проучвания и добри практики в продажбите, преговорите, убеждаването, социалната психология и невронауката.
 • Обученията на живо, както и онлайн са интервални, което значи, че в периода между отделните тренинг дни, участниците имат възможност веднага да приложат новите умения в реални ситуации и срещи с клиенти.
 • Участниците работят индивидуално или в групи по изготвени упражнения и казуси, учат се един от друг и си дават постоянна обратна връзка. Всичко това изгражда увереност и самочувствие и помага за бързото и трайно усвояване на нови умения, нагласи и добри практики.


Микро-тренинг

Микро-тренингът е форма на обучение,  което не се провежда в зала или хотел, а директно във вашата фирма.
Практически ориентирани упражнения и казуси в рамките на 3 1/2 часа на ден, един път месечно, които помагат за директния трансфер на знания и умения в практиката и води до резултатите, които желаете. Методът се интегрира лесно в ежедневието на служителите, които веднага след микро - сесията могат да се върнат на работното си място. Всички обучения се предлагат под формата на микро-тренинг, като броят на сесиите зависи от изготвената според вашите нужди и цели програма.Онлайн обучение

Тренингът се предлага и  онлайн, провежда се в интервални сесии от по 2 часа. Броят на сесиите зависи от изготвената програма и поставените цели, обикновено между 9 и 12 онлайн-сесии в рамките на 2-3 месеца с практически интервал помежду им.

Цели на тренинга

 • Осъзнаване на ролята на търговския мениджър
 • Инструменти за ангажираност и мотивация на търговския екип
 • Инструменти и техники за търговски коучинг
 • Комуникация вътре в екипа
 • Даване и приемане на обратна връзка
 • Изграждане на ефективен търговски екип