Лидерство чрез комуникация


Съдържание


Знаем, че в един екип различните хора имат различно поведение и мислят различно.

Ето защо е толкова важна ежедневната комуникация със служителите - всеки един разговор, всяка дадена обратна връзка може да демотивира или да развие потенциала на хората. Това обучение ще ви даде инструментите и стратегиите, с които да развивате и мотивирате хората да дават най-доброто от себе си. Да бъдете лидери!

Програмата за „Лидерство чрез комуникация“  цели да постигне тези резултати чрез 5-етапна тренинг програма в рамките на 4-5 месеца, и последваща 3-етапна програма 8-10 месеца след първоначалния тренинг.

Тренинг програмата засяга всички важни аспекти на комуникацията на мениджъра с членовете на екипа и организацията. Основните теми в програмата включват:
 • Мениджърът в света на непрекъснати бизнес, политически, технологични и екологични промени. Предпоставки за успешен мениджмънт и лидерство
 • Изискванията, на които трябва да отговори днешния мениджър, разкъсван между риска и сигурността, креативността и стереотипа, отчаянието и надеждата
 • Поведението на лидера като функция на личността на лидера
 • Принципи на лидерството, чието практикуване дава най-добрите резултати
 • Общуване с членовете на екипа по начин, който води до ефективно сътрудничество. Изграждане на взаимоотношения с членовете на екипа
 • Обратна връзка – видове и начини на даване
 • „Права връзка“
 • Водене на ефективна и мотивираща среща с екипа и членовете на екипа. Повишаване на креативността на екипа
 • Изкуството да водиш дискусия, да въздействаш, да убеждаваш и да “продаваш” идеи
 • Делегиране по мотивиращ начин
 • Мотивиращият начин за упражняване на контрол
 • Критикуване и порицаване, което води до ефективна промяна на поведението

Целева група

Тренинг програмата е необходима на всеки, който ръководи екип от хора, и е ангажиран с постигането на определени екипни и фирмени цели.

Методология
 • Програмата е изключително практическа – базирана на симулации, ролеви игри, добри практики и реални казуси на участниците, обратна връзка и анализ.
 • Инструментите и подходите в програмата са базирани на последните проучвания и добри практики в продажбите, преговорите, убеждаването, социалната психология и невронауката.
 • Обученията на живо, както и онлайн са интервални, което значи, че в периода между отделните тренинг дни, участниците имат възможност веднага да приложат новите умения в реални ситуации и срещи с клиенти.
 • Участниците работят индивидуално или в групи по изготвени упражнения и казуси, учат се един от друг и си дават постоянна обратна връзка. Всичко това изгражда увереност и самочувствие и помага за бързото и трайно усвояване на нови умения, нагласи и добри практики.


Микро-тренинг

Микро-тренингът е форма на обучение,  което не се провежда в зала или хотел, а директно във вашата фирма.
Практически ориентирани упражнения и казуси в рамките на 3 1/2 часа на ден, един път месечно, които помагат за директния трансфер на знания и умения в практиката и води до резултатите, които желаете. Методът се интегрира лесно в ежедневието на служителите, които веднага след микро - сесията могат да се върнат на работното си място. Всички обучения се предлагат под формата на микро-тренинг, като броят на сесиите зависи от изготвената според вашите нужди и цели програма.Онлайн обучение

Тренингът се предлага и  онлайн, провежда се в интервални сесии от по 2 часа. Броят на сесиите зависи от изготвената програма и поставените цели, обикновено между 9 и 12 онлайн-сесии в рамките на 2-3 месеца с практически интервал помежду им.

Цели на тренинга

 • Повишаване на личната ефективност на участниците
 • Усъвършенстване на уменията за общуване с хора и повишаване на личното въздействие върху хората
 • Подобряване на уменията за убеждаване
 • Повишаване на мотивацията, ефективността и способността за постигане на резултати от членовете на екипа
 • Повишаване на креативността и инициативността на екипа, подобряване на работния климат
 • Изграждане на лидерски качества и умения
 • Личностно развитие