Принципи и техники на успешните преговори


Дали ни харесва, или не, ние непрекъснато преговаряме. Воденето на преговори е житейски факт.

Всеки от нас се договаря за нещо всеки ден. Но макар че воденето на преговори е всекидневно явление, не е лесно да се прави добре. Програмата ще ви "въоръжи" с инструменти, стратегии и добри практики, с помощта на които да станете по-добри преговарящи в личния и професионалния живот.

Съдържание

 • Различни стилове на преговори
 • Принципи за успешни преговори
 • Ментални техники за подготовка преди преговори
 • Развиване на увереност при преговори
 • Как да калибрираме въпросите си и да трансформираме конфликта в сътрудничество
 • Да откриваме възможности за извличане на взаимна изгода
 • Фокус върху интересите
 • Техники за ефективни преговори
 • Как да развием своята BATNA - оптимална алтернатива на търсеното решение
 • Овладяване на стреса при трудни разговори и преговори

Методология
 • Програмата е изключително практическа – базирана на симулации, ролеви игри, добри практики и реални казуси на участниците, обратна връзка и анализ.
 • Инструментите и подходите в програмата са базирани на последните проучвания и добри практики в продажбите, преговорите, убеждаването, социалната психология и невронауката.
 • Обученията на живо, както и онлайн са интервални, което значи, че в периода между отделните тренинг дни, участниците имат възможност веднага да приложат новите умения в реални ситуации и срещи с клиенти.
 • Участниците работят индивидуално или в групи по изготвени упражнения и казуси, учат се един от друг и си дават постоянна обратна връзка. Всичко това изгражда увереност и самочувствие и помага за бързото и трайно усвояване на нови умения, нагласи и добри практики.

 

Микро-тренинг

Микро-тренингът е форма на обучение,  което не се провежда в зала или хотел, а директно във вашата фирма.
Практически ориентирани упражнения и казуси в рамките на 3 1/2 часа на ден, един път месечно, които помагат за директния трансфер на знания и умения в практиката и води до резултатите, които желаете. Методът се интегрира лесно в ежедневието на служителите, които веднага след микро - сесията могат да се върнат на работното си място. Всички обучения се предлагат под формата на микро-тренинг, като броят на сесиите зависи от изготвената според вашите нужди и цели програма.Онлайн обучение

Тренингът се предлага и  онлайн, провежда се в интервални сесии от по 2 часа. Броят на сесиите зависи от изготвената програма и поставените цели, обикновено между 9 и 12 онлайн-сесии в рамките на 2-3 месеца с практически интервал помежду им.

Цели на тренинга

 • Повишаване на увереността при преговори
 • Разбиране на различните стилове на преговори
 • Усвояване на ефективни техники за преговори и въздействие
 • Осъзнато прилагане на основните принципи на успешни преговори
 • Справяне с трудни и конфликтни събеседници
 • Усвояване на ментални техники за подготовка и нагласа преди преговори
 • Управление на стреса