Продажбата като проект


Съдържание


Последните проучвания в областта на В2В продажбите
 • Промени и тенденции, по които клиентите купуват
 • Бъдещето на търговската професия
Модерни инструменти за самомотивация, увереност и стрес мениджмънт
 • Кое търговско поведение е най-успешно в наши дни?
 • Какво прави клиентите лоялни?
 • Къде се намира цената относно факторите за лоялност?
 • Какво ни различава  в очите на клиентите и как да използваме тези фактори?
Качественият търговски разговор от ново поколение
 • Структура на историите
 • Промяна на перспективата при трудни срещи и клиенти – работа с възражения
 • Рационални елементи на преговорите – интереси- позиции
 • Преговори в стил „сътрудничество“
 • Стратегии за въздействие и убеждаване
Продажбата като проект
 • Виртуален екип и етапи на проекта
 • Как да комуникирам с членовете на моя виртуален екип?
 • Източници на формална и неформална власт
 • Колко добре познавам колегите от други отдели?
 • Даване и получаване на обратна връзка
 • Метаразговор
 • Стилове за управление на конфликт
 • Управление на емоциите
 • Въздействие нагоре в йерархията
Методология
 • Програмата е изключително практическа – базирана на симулации, ролеви игри, добри практики и реални казуси на участниците, обратна връзка и анализ.
 • Инструментите и подходите в програмата са базирани на последните проучвания и добри практики в продажбите, преговорите, убеждаването, социалната психология и невронауката.
 • Обученията на живо, както и онлайн са интервални, което значи, че в периода между отделните тренинг дни, участниците имат възможност веднага да приложат новите умения в реални ситуации и срещи с клиенти.
 • Участниците работят индивидуално или в групи по изготвени упражнения и казуси, учат се един от друг и си дават постоянна обратна връзка. Всичко това изгражда увереност и самочувствие и помага за бързото и трайно усвояване на нови умения, нагласи и добри практики.


Микро-тренинг

Микро-тренингът е форма на обучение,  което не се провежда в зала или хотел, а директно във вашата фирма.
Практически ориентирани упражнения и казуси в рамките на 3 1/2 часа на ден, един път месечно, които помагат за директния трансфер на знания и умения в практиката и води до резултатите, които желаете. Методът се интегрира лесно в ежедневието на служителите, които веднага след микро - сесията могат да се върнат на работното си място. Всички обучения се предлагат под формата на микро-тренинг, като броят на сесиите зависи от изготвената според вашите нужди и цели програма.Онлайн обучение

Тренингът се предлага и  онлайн, провежда се в интервални сесии от по 2 часа. Броят на сесиите зависи от изготвената програма и поставените цели, обикновено между 9 и 12 онлайн-сесии в рамките на 2-3 месеца с практически интервал помежду им.

Цели на тренинга

 • Повишаване мотивацията и самочувствието на търговците
 • Осъзнаване на силните страни и областите за развитие
 • Ролята на търговеца като проектен мениджър
 • Как и защо да разказваме истории
 • Умения за справяне с конфликти
 • Повишаване увереността на търговците и ефективно управление на емоциите
 • Придобиване на умения за даване на обратна връзка
 • Reframing – справяне с оплаквания и възражения
 • Изграждане на стратегически, дългосрочни взаимоотношения с клиентите