Продажби и търговски умения


Съдържание


Търговски нагласи и вярвания
 • Как нагласите въздействат на поведението и активността на търговеца
 • Какво означава „продаване“?
 • Каква е ролята на търговеца в процеса на купуване
 • От какво зависи личното въздействие на търговеца
 • Техники за самомотивация и създаване на положителни търговски нагласи
Проучване на нуждите, търговска диагностика
 • Принципи на преговори
 • Как клиентите взимат решение
 • Коя е ключовата грешка на търговците в началото на продажбата
 • Модел за диагностично задаване на въпроси
Работа с оплаквания и възражения
 • Важността на нагласата на търговеца към цените на неговите продукти и услуги
 • Как да реагирам на ценови възражения от страна на клиента
 • Реакция при най-честите клиентски възражения
 • Четирите причини клиентът да счита, че цената е висока
 • Ценови преговори
 • Комуникация с трудни клиенти, вкл. при словесна агресия
Активизиране на контакта с нови клиенти
 • Позитивиране на нагласите към процеса на привличане на нови клиенти
 • Процес и добри практики за привличане на нови клиенти
 • Как да строим мост по телефона
 • Справяне с най-типичните възражения при уреждане на среща по телефона
Затваряне на продажбата
 • Как да разчитаме сигналите за готовност на клиента да сключи сделка
 • Как да правим междинно приключване на всеки от етапите на продажба
 • Уверено и навременно затваряне на продажбата
Изграждане на стратегически отношения
 • Удовлетворяване на ключовите емоционални нужди на клиентите
 • Трите пътя към активна препоръка от страна на клиента
Осъзнаване на силните страни и областите за развитие
 • Типове търговци
 • Осъзнаване на собствения тип – силни и слаби страни
 • Типове клиенти
 • Стратегии за адаптиране с различните типове клиенти
 • Комуникация с трудни клиенти
Методология
 • Програмата е изключително практическа – базирана на симулации, ролеви игри, добри практики и реални казуси на участниците, обратна връзка и анализ.
 • Инструментите и подходите в програмата са базирани на последните проучвания и добри практики в продажбите, преговорите, убеждаването, социалната психология и невронауката.
 • Обученията на живо, както и онлайн са интервални, което значи, че в периода между отделните тренинг дни, участниците имат възможност веднага да приложат новите умения в реални ситуации и срещи с клиенти.
 • Участниците работят индивидуално или в групи по изготвени упражнения и казуси, учат се един от друг и си дават постоянна обратна връзка. Всичко това изгражда увереност и самочувствие и помага за бързото и трайно усвояване на нови умения, нагласи и добри практики.


Микро-тренинг

Микро-тренингът е форма на обучение,  което не се провежда в зала или хотел, а директно във вашата фирма.
Практически ориентирани упражнения и казуси в рамките на 3 1/2 часа на ден, един път месечно, които помагат за директния трансфер на знания и умения в практиката и води до резултатите, които желаете. Методът се интегрира лесно в ежедневието на служителите, които веднага след микро - сесията могат да се върнат на работното си място. Всички обучения се предлагат под формата на микро-тренинг, като броят на сесиите зависи от изготвената според вашите нужди и цели програма.Онлайн обучение

Тренингът се предлага и  онлайн, провежда се в интервални сесии от по 2 часа. Броят на сесиите зависи от изготвената програма и поставените цели, обикновено между 9 и 12 онлайн-сесии в рамките на 2-3 месеца с практически интервал помежду им.

Цели на тренинга

 • Развитие на личната мотивация и увереност
 • Осъзнаване на силните страни и областите за развитие
 • Развитие на търговските умения
 • Развитие на уменията за преговори и въздействие
 • Изграждане на умения за търговска диагностика
 • Развитие на умения за управление на търговския процес
 • Ефективна работа с ценови възражения и оплаквания
 • Увереност при комуникация с „трудни“ клиенти
 • Телефонни умения – „да строим мост“ по телефона
 • Как да стигаме до активна препоръка
 • Ефективно управление на времето
 • Изграждане на стратегически, дългосрочни взаимоотношения с клиентите