Уверен търговец


Съдържание


Търговски нагласи и вярвания
 • Как нагласите въздействат на поведението и активността на търговеца
 • Какво означава „продаване“?
 • Каква е ролята на търговеца в процеса на купуване
 • От какво зависи личното въздействие на търговеца
 • Техники за самомотивация и създаване на положителни търговски нагласи
 • Търговските пречки
 • Успешният търговски подход днес
 • Диагностичен модел за задаване на въпроси
 • Отговор на четирите типа ценови възражения
 • Въздействие нагоре в йерархията
 • Работа с оплаквания
 • Източници на лична енергия
 • Техники за увереност и положителна ментална нагласа
 • Закони на въздействието
 • Презентационни умения

Методология
 • Програмата е изключително практическа – базирана на симулации, ролеви игри, добри практики и реални казуси на участниците, обратна връзка и анализ.
 • Инструментите и подходите в програмата са базирани на последните проучвания и добри практики в продажбите, преговорите, убеждаването, социалната психология и невронауката.
 • Обученията на живо, както и онлайн са интервални, което значи, че в периода между отделните тренинг дни, участниците имат възможност веднага да приложат новите умения в реални ситуации и срещи с клиенти.
 • Участниците работят индивидуално или в групи по изготвени упражнения и казуси, учат се един от друг и си дават постоянна обратна връзка. Всичко това изгражда увереност и самочувствие и помага за бързото и трайно усвояване на нови умения, нагласи и добри практики.


Микро-тренинг

Микро-тренингът е форма на обучение,  което не се провежда в зала или хотел, а директно във вашата фирма.
Практически ориентирани упражнения и казуси в рамките на 3 1/2 часа на ден, един път месечно, които помагат за директния трансфер на знания и умения в практиката и води до резултатите, които желаете. Методът се интегрира лесно в ежедневието на служителите, които веднага след микро - сесията могат да се върнат на работното си място. Всички обучения се предлагат под формата на микро-тренинг, като броят на сесиите зависи от изготвената според вашите нужди и цели програма.Онлайн обучение

Тренингът се предлага и  онлайн, провежда се в интервални сесии от по 2 часа. Броят на сесиите зависи от изготвената програма и поставените цели, обикновено между 9 и 12 онлайн-сесии в рамките на 2-3 месеца с практически интервал помежду им.

Цели на тренинга

 • Повишаване увереността и самочувствието на търговците
 • Осъзнаване на силните страни и областите за развитие
 • Уверено справяне с оплаквания и ценови възражения
 • Въздействие нагоре в йерархията
 • Усвояване на източници на лична енергия
 • Умения за справяне с конфликти
 • Ефективно управление на емоциите
 • Придобиване на умения за даване на обратна връзка